Nieuwe Europese Uitvoeringsverordening Afrikaanse Varkenspest (AVP)


Afgelopen 16 maart heeft de Europese Commissie een nieuwe uitvoeringsverordening gepubliceerd met betrekking tot de Afrikaanse Varkenspest. In deze nieuwe verordening wordt omschreven aan welke richtlijnen de lidstaten moeten voldoen, welke regelgeving van kracht wordt wanneer er AVP is geconstateerd en aan welke voorwaarden de nationale actieplannen moeten voldoen.


Hoewel uitbraken van Afrikaanse varkenspest in de Europese Unie in 2022 zijn afgenomen, zowel onder wilde zwijnen als varkenspopulaties, blijft de bedreiging voor de varkensvleessector bestaan. De maatregelen tegen het virus blijken effectief, maar het algemene beeld in de EU is nog steeds zorgwekkend. Om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest door in het wild levende zwijnen te voorkomen, zijn goed gecoördineerde maatregelen van alle EU-lidstaten van cruciaal belang. Om deze een meer uniforme en toetsbare inhoud te geven, voorziet deze verordening in een verplichting voor de lidstaten om nationale actieplannen voor in het wild levende zwijnen op te stellen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest in de Unie te voorkomen.


Gecoördineerde aanpak


De lidstaten moeten zorgen voor een gecoördineerde en consistente aanpak in nationale actieplannen. Bij de minimumeisen voor de nationale actieplannen moet rekening worden gehouden met het wetenschappelijk advies van de EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid), met name over preventieve maatregelen om het bestand aan wilde zwijnen vóór de insleep van die ziekte uit te dunnen en te stabiliseren, over passieve bewaking en over biobeveiligingsmaatregelen tijdens de jacht op in het wild levende zwijnen. Deze nationale actieplannen en de jaarlijkse resultaten van de uitvoering ervan moeten aan de Commissie en de andere lidstaten worden voorgelegd.


Daarnaast moeten de lidstaten zorgen voor voorlichting aan betrokkenen, waaronder organisatoren van jachtreizen en jagers, om de verspreidingsrisico’s van AVP zoveel mogelijk te beperken. Wij als Jagersvereniging zijn voornemens om de Rijksoverheid behulpzaam te zijn bij het uitwerken van de vereiste plannen en het verzorgen van voorlichting op dit gebied aan onze leden.


Vondst, voeren, vakantie


De Afrikaanse Varkenspest is sinds 2007 bezig aan een opmars via Rusland richting het Westen. Hier ziet u een goed overzicht van hoe het virus zich heeft verspreid over de jaren. Mocht u een dood wild zwijn aantreffen, dan hebben wij hier een protocol geschreven over hoe u dient te handelen. Wilde zwijnen worden hoogstwaarschijnlijk met het virus besmet doordat mensen de dieren voeren met besmette producten of via etensresten die in het bos worden achtergelaten. Als u op vakantie gaat, zeker in de risicogebieden, wees erop bedacht dat u in aanraking kunt komen met het virus en het onbewust mee terug kunt nemen naar Nederland. Neem dus geen varkensproducten mee naar huis uit de risicogebieden.


Het bericht Nieuwe Europese Uitvoeringsverordening Afrikaanse Varkenspest (AVP) verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 02-06-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.